I NUNNI MEJI

 

I nunni meji se chiamavanu

Saveri e Paravagghju

E Micuzzu e Cancilleri

                Jianu e venianui

                Du Brasile u si potianu

                Fravicare a casicela

Saveri sa fravicau

Suttu u jardinu,

Micuzzu allu timpune da sala

                Quannu mecchiaru

                Ammia mi toccau

                U me curcu cu Micuzzu

                Ca l'era morta a mugghjeera

E figghje sberte

u me tenanu cuntentu

mi dicianu ca quannu

mora l'u tata

u vurzune u lassava dammie

                ma chi vaje e dire

                calla fine da vindigna

                mi dazuru sulu na tabacchera

                cancora mi ne pigghju na pizzicata

 

Perņ na cosa l'aju e dire

U tata Micuzzu unnera ncamatu

Ca quannu se pagava alla posta

Alli neputelli soi ancuna lira

Na dunava

                U vinu a tutti i dui,

                Saveri e Micuzzu

                Ulli piacia ca quannu

                Se iuncianu cull'amici

                Ficianu sciaqua rosa

                E vivagnese

 

Pentone, 6 gennaio 2003