QUANTU COSE BELLE ANNU

FATTU ASSU PAISELLU

 

A Chiesa l'anu

conzata, ma

ancunu santu

l'anu cacciatu.

 

                            E jazze l'anu

                            puru conzate

                            e allargatu,

                            ma quannu

                            uffai nente nessunu

                            dicia nente.

 

Juri e arburi

nnanu chiantatu

ma vonu puru

abiverati.

 

                            A Pignolara doppu

                            a ficiuru ntostare l'anu rijantatu,

                            ma speriamu

                            cu bbena toccata.

 

E graste ci l'anu

misu ppe adornamentu

ma su sempre

immovimentu,

fracassate e arrasate.

 

                            cc v puru nu

                            pocu e disciprina,

                            ma l'otorit

                            sanu puru stancatu

                            ca si nnanu lavatu

                            e manu comu Pilatu.

 

Ca i genti ranni

e lli piccirilli

fanu chillu

chi vonu illi.

 

                            Mo: ficimu fare

                            ancuna cosa alla

                            Prolocu, ca natra

                            vota s rinnovatu,

                            ccu lla speranza

                            u torna bellu

ssu paisellu,

mmenzu ss

muntagne cc

ssi belle, ca cc

manca puru

u focarellu.

 

                            E ppe finire

                            ss discurzu

                            aiu e dire

                            natra cosa,

                            Ss'acqua e ssa

munnizza costanu

cc ss care ca i genti

su tutti affritti,

ca tutti ssi dinari

unsanu e duve

l'anu e pijjare.

 

Pentone 10 agosto 2002