ROSINA DA SCHITILLA

chiamata "a Remonna"

 

Rosina "da Schitilla"

chiamata " a Remonna"

doppu tant'anni

ch'avia fattu a furnara,

 

                        sparta llu' vurzune

                        c'avia ijunciutu

                        ccu tante maluppatenze

                        e pinnuli amari

 

alli figghijcelli cari.

U Console, u' figghiu

masculu u' trisoru soi,

uncuntentu e chilli sordi

 

                        pp dispettu

                        accatta due casce

                        e mustazzoli

                        e ll sparta mmenz'a chiazza

 

a cchine passava.
Dopp'e chissu

cchi ff?
Pigghia vvinu

 

                        dduve Tot da Cozzina

                        a chilli chi nn volianu

                        e chillu jornu

                        a Pentoni

 

picciuli e ranni

cantaru e sonaru.

 

Pentone, 10 luglio 1983 - h. 6.00