Strenna Natalizia

Oi ........ Ca ti su venuti e bone feste ti vegna catare.

Ce vinni annu de sti tempi, mi dasti la valuta de lu jencu.

E mo ce su venuti de Natale a de parire chi mma dde dunare

 

MUSICA

 

Appara saccu li dola la panza e dicia ca la vertula vacante.

U bomminellu ha li denticelli e chillu chi li duna se cuntenta

 

MUSICA

 

Viu na lucicella vascia vascia, chi pigghia ficu de la casci vascia

Viu na lucicella allu timpune, chi pigghia vinu de lu garrafune.

 

MUSICA

 

Quantu ne possa fare de lu vinu, pe quantu curra a Valle e Gullinu

Quantu ne possa fare de de lu ogghiu, pe quantu curra la Valle e Trifogghiu

 

MUSICA

 

A ........ lu lasssamu stare che piccirillu e a dde cumannare

Intra sta casa c'e sbatta la luna chissa la casa da bona fortuna

Intra sta casa c'e viu na rosa e a ........ vidimu sposa.

intra sta casa c'e penna nu spitu, un passa l'annu, e c' trasa lu zitu.

 

MUSICA

 

E a ........ ccu barba de lana, cumu ti mera sta fata morgana

E a ........ cu sciarpa de sita, comu ti mera su galante zitu

 

MUSICA

 

Quantu ne possa fare de le bone sire, ppe quant'a Roma s'ardanu cannile.

Quantu ne possa fare de li boni jorni, ppe quant'a Roma c' palazzi intornu

Quantu ne possa fare de bone feste, ppe quant'a Roma c' porte e finestre.

 

MUSICA

 

E nu castagne e ficu unne volumu, volimu sulu nu bicchere e vinu

Fammi la strina e fammila e prosciuttu su'nnai u curtellu mi lu duni tuttu

Fammi la strina si mi l'hai e fare che de lu friddu me sentu tremare

Fammi la strina  e nu trardare cchiu ca de lu friddu ne su morti dui

 

MUSICA

 

Un taiu circatu ne bacche e ne boi sulu lu granu de la masseria

Un taiu circatu nulla piazza fina puru chi mi facissivu la strina

Un taiu circatu nulla piazza forte puru chi ma perrissivu sta porta

 

(prima di andare via dalla casa)

MUSICA

 

Intra sta casa c'e viu na gatta, e iamuninne ca la strina fatta

E quannu u gallu scotula le pinne vi lassu a bona sira e iamuninne

 

MUSICA